Loopbaantraject — Hoe ben ik hier terechtgekomen?

Er gebeuren soms dingen in je leven waardoor je gedesoriënteerd kunt raken. Zoals het verlies van schijnzekerheden. Een van de redenen hiervoor is dat eigenlijk alles weer open, alles weer mogelijk is. Dit veroorzaakt vaak een soort angst die de meeste mensen maar het liefst meteen opvullen met iets dat vertrouwd is. Toch is het belangrijk om zo’n keerpunt ten volle te benutten door stil te staan bij de stem van het verlangen. Wellicht loop je wel eens met vragen rond als: wat is het doel van mijn leven? Wat is echt van waarde en hoe kan ik me hiermee verbinden? Er is een verlangen in ons hart aanwezig om de volheid van het leven te kennen. Dit verlangen houdt direct verband met onze behoefte aan verbinding. Wijzen we deze behoefte af dan doen we onszelf tekort. Het is eigen aan de mens om deel uit te maken van een groter geheel. Verlangen is meer dan onze gehechtheid aan mensen, plaatsen en dingen. Het is de levende, gepassioneerde stem van onze ziel. Geven we deze stem de vrijheid, de ruimte om te spreken of houden we haar gevangen in de kooi van onze beperkende overtuigingen? We kunnen onze verlangens ontdekken door steeds meer contact te maken met onszelf, de mensen om ons heen, onze omgeving, de manier waarop we in het leven staan en door ons in te zetten voor ons levensdoel. Zo schreef ik mij in 2014, na het verlies van een baan waar ik mij meer dan 18 jaar voor had ingezet, in voor een loopbaantraject om mij te oriënteren op een nieuwe levensfase. We zijn intussen bijna weer 5 jaar verder en ik vind het bijzonder om te zien hoe Roemi en Hafez mij altijd weer inspireren en met mij meereizen. Hieronder een kijkje in een deel van het proces dat mij heeft gebracht waar ik nu ben.

14 november 2014

‘Je weg – hoe ben je hier terechtgekomen?’

Paperback, 360 pagina’s ISBN 9789062710744

Dichterlijk dansen met God

Ik sla met de ringvormige klopper

op de deur van het verlangen

om de groet van het hart te horen.

Er kwam een geluid dat vroeg:

‘Wie is daar?’ ik zei:

‘ik, de dienaar van het hart.’

Roemi (Diwan-e kebir), Ode 1336:1

Een terugkerend patroon wat mij duidelijk geworden is tijdens de voorbereiding, het individuele loopbaangesprek en de eerste dag, is dat ik ondanks dat er op mijn weg moeilijke momenten zijn geweest, waarin ik het gevoel had volkomen vast te zitten in mijzelf en wankelend rond te dolen, altijd weer vol enthousiasme en leergierigheid in beweging kom, richting geef aan mijn leven en er de vaart inhoud.

Vanuit een diep verlangen stem ik mij graag af of verbind mij met de natuur of het geheel. Je zou kunnen zeggen dat ik hierin troost vind en mijzelf verlies. Ik kom dan helemaal tot rust en laad mijzelf op. Dit helpt mij om het grotere plaatje te zien waardoor ik creatiever word en nieuwe inspiratie opdoe.

Soms komt deze behoefte aan afstemming en verbondenheid ook tot uiting in mijn werk als hulpverlener, een soort neiging om mijzelf weg te geven bij het behulpzaam zijn. Afstemmen op de behoeften van de mensen waar ik mee werk gaat mij goed af, maar als ik niet voldoende de tijd neem om weer tot mijzelf te komen raak ik steeds meer gespannen en gestrest en voel ik me door de organisatie of het management misbruikt en onder druk gezet. Ik ga dan in de tegenaanval, stel mij onbuigzaam op en doe mijn beklag (steun zoeken). Ik voel me dan vaak niet gesteund omdat ik mijzelf steun ontzeg.

Ik kan een tijd lang zeer meegaand en toegankelijk zijn maar mijn lichaam geeft op een gegeven moment signalen af om te stoppen, terug te keren naar het hart en mijzelf de vraag te stellen: Waar ging mijn verlangen ook alweer naar uit? Hoe ben ik hier terecht gekomen?

De hele inhoud van Saki’s (mijn levenspartner) liefdevolle brief ontroerde mij, met name de punten waardoor ik mij gezien voelde in mijn vreugde, mijn verlangen, mijn worstelingen en mijn pijn. Wat ik meeneem uit de brief is 1. Nog meer loslaten en voldoende emotionele afstand nemen bij het begeleiden van anderen en niet alles zo persoonlijk nemen als er kritiek is. 2. Anderen vertrouwen en hun hulp accepteren als het gaat om mijn blinde vlekken en als ik klem zit. 3. Vertrouwen op de kernkwaliteiten die ik meebreng en die mij op het juiste spoor houden.

Volgende stap is dienstbaarheid door te zijn en te doen waar ik naar verlang.

Het goddelijke verlangt van mij

dat ik verbonden blijf met mijn kern

als ik me verbind met het geheel.

Ik wil het bovenstaande verder uitwerken in en vertalen naar mijn toekomstwens. Ook ga ik mij oriënteren op mijn verdere loopbaan — het starten van een eigen praktijk (werkplaats voor herstel, ontwikkeling en groei), voorlopig alleen door netwerkgesprekken, het stellen van doelen en zelfwaarneming.

Het uiteindelijke doel hiervan is om de rest van het levenspad (loopbaan) te kunnen bewandelen met enthousiasme, richtingsgevoel, helderheid, en vreugde (lichtheid) en verbondenheid.

5 december 2014

Je verleden: uit wat voor nest kom je?’

Hoog boven alles uittorenende Koninklijke valk,

jouw nest is niet

deze wijk in de stad van narigheid

maar de sidra-boom.

Draag niet de pijn van deze wereld met je mee

en sla mijn advies niet in de wind,

want deze subtiliteit van de liefde

heb ik van een reiziger op het pad.

Diwan-e Hafez, ghazal 37:4;8

Wat ik belangrijk vind in mijn zoektocht naar bezield werk is 1. de verbinding met de natuur en de mij omringende wereld. 2. Met betrokkenheid en enthousiasme mijn ervaringen en kennis delen/ inzetten bij het ondersteunen van mensen die herstellende zijn, zich willen ontwikkelen en richting willen geven aan hun leven. 3. Werken in een team van specialisten die elkaar vanuit verschillende invalshoeken kunnen inspireren en stimuleren. 4. Samenwerken vanuit een positieve levenshouding met oog voor de schaduwkanten van de persoonlijkheid. 5. Het opbouwen van een werkplaats/ praktijk met een kwalitatief aanbod waarbij het contact met de klant en zijn/haar vragen centraal staan. 6. Je eigen brood kunnen verdienen naar eigen inzicht en de kaas niet van je brood laten eten.

Daarom ben ik mij nu aan het oriënteren op de diensten die ik wil aanbieden en op welke manier en waar ik die kenbaar ga maken. Ik maak contact met ondernemers die vergelijkbare diensten aanbieden of juist iets heel anders en ben in gesprek met oud-collega’s die eventueel willen samenwerken of mijn initiatief vanuit hun professie willen ondersteunen. Verder sla ik mezelf gade waar het gaat om steun zoeken en dienstbaar zijn en zorg ik dat ik tijd inplan om voor mezelf te zorgen en mijn verbinding met de natuur te herstellen.

16 januari 2015

‘Je talent, wat is jouw unieke bijdrage aan de wereld?’

De walnoten werden gekraakt

En zij die een kern hadden,

Behielden een zuivere

Heldere geest tot in de dood.

Roemi, M I, 706

De talenten die aan het licht kwamen in de voorbereiding en de dag zelf waren: harmonisch, betrokken, tot de kern gaan, doelgericht, taakgericht, discipline, dienstbaarheid, empathie, zorgzaam, gelijkwaardig, scheppen van een band, goed kunnen luisteren, wilskracht, breed georiënteerd, zelfvertrouwen, inzet, professioneel, openheid, eigen verantwoordelijkheid, spiritueel, creatief.

Ik zou graag in mijn toekomstige werk graag meer creativiteit, spiritualiteit, eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen willen inzetten.

Naast het in gesprek gaan met cliënten zou ik graag met hen contact willen maken met behulp van werkvormen als muziek, natuurcoaching, tuinieren, brood bakken (koken), taalexpressie (dichtkunst), theater (participatief drama). Laatst ontdekte ik op mijn diploma (uit 1991) dat ik ben afgestudeerd op de specialisatie Muzische Vorming!

Ik wil in contact blijven met mijn hart maar ook met de ander. Wat ik bewonder is de kwaliteit: ‘Ik ben zakelijk en een vriend en kan goed bij mijzelf blijven.’ Ik kan hiermee oefenen door te netwerken, rust in te bouwen en focus te houden.

Ik ben een online cursus gestart Succesvol Sociaal Ondernemen om wat meer zakelijk te kunnen denken en te leren van de ervaringen van anderen. Nu ik het weer wat drukker krijg sta ik regelmatig stil bij mijzelf voor zelfwaarneming zodat ik mezelf niet voorbij loop. Wat ik belangrijk vind in mijn werk met anderen is 1. mensen eerlijk behandelen, 2. een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid, 3. verbondenheid (opvangen, weten wat nodig is), 4. maximale ontplooiing zonder druk van buitenaf, 5. een goede opbouw van het aanbod, 6. een goede inschatting waar iemand zit met zijn ontwikkeling. Wat ik wil leren is zaken niet teveel op zijn beloop te laten en wat zakelijker te zijn. Met beide benen op de grond dus.

De bergschoenen van Sipko

Ga er maar op af joh!

En als je het niet weet

Vraag het dan

aan een andere koopman

Je bent de moeite waard

En hebt een schat van binnen

Zet het maar op de markt

Je zult genieten van de

Gezichten van tevreden klanten

En de centen in je zak

Ik wil namelijk dit jaar graag starten met een praktijk/ werkplaats voor herstel, groei & ontwikkeling. Verder onderzoek ik mogelijkheden hoe ik een deel van mijn kwaliteiten in samenwerkingsverbanden kan inzetten.

Mijn missie: Het bieden van professionele begeleiding aan mensen die herstellen van een zware periode in hun leven en gericht op zoek willen naar hun zielsverlangen en kracht.

Mijn bedrijf:

Ik sta mensen bij die herstellen van een zware periode in hun leven. Ik help ze met raad en daad zodat ze weer de lichtheid van het leven mogen ervaren.

Ik hoop over 10 jaar naam te hebben gemaakt met een bloeiend bedrijf!

Herstel en Ontwikkeling

Professioneel mentorschap en persoonlijke begeleiding

 

Be first to comment