Over Sipko A. den Boer

Sipko A. den Boer is een onafhankelijke soefidenker en liefhebber van de mystieke gedichten van Roemi. Al vele jaren bestudeert hij de geschriften van Roemi en veertien jaar geleden besloot hij de teksten waaronder de didactische en lyrische gedichten en spirituele leringen van Roemi te vertalen. Een aantal hedendaagse mentoren op dit gebied die hem hierbij behulpzaam zijn geweest en geïnspireerd hebben zijn William Chittick, James Morris en Kabir Helminski. Sipko raakte zo enthousiast dat hij ook een studie van de Perzische taal maakte.
IMG_3858Zijn vertalingen uit het Perzisch in het Nederlands worden niet alleen geprezen vanwege hun nauwkeurigheid maar ook als prachtige vertolkingen uit het hart. De afgelopen tien jaar heeft hij nauw samengewerkt met een professioneel team van vertalers, docenten, kunstenaars en muzikanten om de verschillende elementen bij elkaar te brengen die nodig zijn om de muziek en beweging van Roemi’s poëzie tot uiting brengen in de Nederlandse taal. Sipko’s vertrouwdheid met klassiek Perzisch, een goede beheersing van de Engels taal, een persoonlijk begrijpen van de soefi gedachte en -beoefening en liefde voor en ervaring met de doeltaal, zorgen ervoor dat zijn vertalingen trouw zijn aan de oorspronkelijke tekst. Onder de vele boeken die Sipko vertaald heeft zijn bloemlezingen uit Roemi’s leerdicht de Masnawi, zijn bundel met kwatrijnen en oden, Diwan-e Sjams en andere kortere teksten uit de mystieke poëzie en proza van Roemi, diens leraar Sjams van Tabriz en de grote Perzische dichter Hafez. Hij heeft ook boeken en studiematerialen vertaald gericht op een dieper, ervaringsgericht begrijpen van het soefi pad en het Mevlevi pad in het bijzonder.

Naast het vertalen, muziek maken, koken, tuinieren en schrijven, werkt hij als zelfstandige in zijn eigen spiritual based praktijk voor herstel, ontwikkeling en mentorschap. Om ook in de toekomst het werk waardoor velen inspiratie vinden in het dagelijks leven mogelijk te maken vragen wij u om uw bijdrage.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL78ABNA0526115904 t.n.v. Herstel en Ontwikkeling te Voorburg of via Paypal.
Sipko A. den Boer, an independent sufi thinker and avid lover of the mystical poetry of Jelaluddin Rumi, began translating selections of Rumi’s works after an in-depth study of both the didactic as well as lyrical poetry and spiritual teachings of Rumi. Among some of his contemporary mentors in this field are the Sufi scholars William Chittick, James Morris and Kabir Helminski. On a personal level, the poetry gave him so much inspiration and insight into Rumi’s mystical thoughts that he also began a serious study of the Persian language.

279068_1957866383994_5909255_oSipko’s translations from Persian into the Dutch language have been acclaimed in the Netherlands as both beautiful renditions from the heart as well as highly accurate scholastically. For the past ten years, he has collaborated closely with a professional team of translators, educators, artists and musicians, enabling him to bring together the different elements needed for translations that mirror the music and movement of Rumi’s poetry. Sipko’s familiarity with classical Persian, a good command of the English language, an intimate understanding of Sufi thought and practice, and his love for and experience with the target language, have made his translations faithful to the original writings.

Among the books Sipko has translated into Dutch are selections from the Mathnavi, Rumi’s teaching stories, quatrains and odes, shorter selections from Rumi’s mystical poetry and of Rumi’s teacher Shams-i Tabriz. He has also translated books and study materials that stimulate a deeper experiential understanding of the Sufi path and the Mevlevi path of Rumi in particular.

Besides translating, lute playing, cooking, gardening and writing, Sipko works as a independent mental health professional in his own practice for spiritual based wellness services. To support this work that inspired so many people in daily life, we are asking you for your generous support.

Donations are more than welcome at account number NL78ABNA0526115904 in name of Herstel en Ontwikkeling in Voorburg or through PayPal.