Werkboek Levend Soefisme

In deze tekst ligt de nadruk op de kennis van het hart, die zowel praktisch als transcendent is. De combinatie van wat we in de praktijk door ervaring kunnen weten en dat wat door goddelijke transcendentie moet worden doorlicht is een evenwicht dat je alleen maar kunt leven en niet op de gangbare, intellectuele manier kunt `vatten’. Wijsheid probeert dus niet alleen het `dagelijkse verstand’ te stimuleren, maar ook `al die dimensies’ in ons die de rede te boven gaan. Als we groeien in wijsheid, worden er verborgen vermogens gewekt en geoefend die in aanleg in ons aanwezig zijn.

Kabir Helminski’s boek Levend soefisme, spiritualiteit in het dagelijks leven wil oprechte zoekers helpen contact te maken met de `tegenwoordigheid’ in zichzelf. Misschien verengt de titel voor jouw gevoel de reikwijdte omdat soefisme is voortgekomen uit de rijke traditie van de islâm. Dat is niet zo. De tekst mag dan zijn wortels hebben in de op ervaring gerichte islamitische spiritualiteit, de boodschap is universeel. De formulering in dit boek is zo ruim mogelijk, de leer veelomvattend, waardoor er een brug wordt geslagen tussen vele spirituele tradities. De inzichten zijn verhelderend en vérstrekkend en komen tegemoet aan de spirituele behoeften van `reizigers’ binnen en buiten de moslimtraditie. In de inleiding van het boek zegt Helminski dat hij deze belangrijke leer voor iedereen beschikbaar wil maken: In de meest algemene bewoordingen wil ik de lezer graag deelgenoot maken van enkele ervaringen, bespiegelingen en inzichten van de traditionele wijsheid waarmee ik in aanraking ben gekomen. Het wordt hoog tijd dat die ideeën ingang vinden in onze cultuur. Als ze in algemene bewoordingen worden vervat, kunnen ze misschien door de muren van weerstand die door bepaald culturele en religieuze conditioneringen zijn opgetrokken heen breken.
Helminski ziet soefisme in wezen als `spirituele psychologie’. Dat wil zeggen dat hij in dit boek verschillende niveaus van het innerlijk leven van de mens aanspreekt – van de meest doodgewone en oppervlakkige tot de meest diepe en subtiele. Volgens hem moeten die niveaus op zo’n manier openstaan voor de `in-vloed’ van de Geest dat de spirituele zoeker niet alleen door een innerlijke transformatie heen gaat, maar ook op het pad naar de goddelijke tegenwoordigheid wordt gezet. Wil een dergelijke reis vruchten afwerpen, dan moet ze ons aan de gewone beperkingen van onze dagelijkse gedachten en gewoonten voorbijvoeren en ons ertoe brengen lichaam, ziel, hart, verstand en geest op zo’n manier te ontwikkelen dat ze verlicht en getransformeerd worden door toedoen van iets dat groter is dan wijzelf.
Liefde voor wijsheid
Levend soefisme is geschreven vanuit het perspectief van een oude levenswijze die is geworteld in wijsheid. De oude wijsheidstraditie is echter niet zomaar een stel ideeën of opvattingen. Je kunt wijsheid niet tussen andere relatieve standpunten in zetten waaruit je vervolgens kiest wat van je gading is. In wijsheid weerspiegelen zich de structuren van de werkelijkheid. Als je je dus laat leiden door wijsheid, leef je volgens de fundamentele grondbeginselen van het universum. Paperback, 216 pagina’s ISBN 9789080937222Als je leeft in harmonie met wat in wezen waar is, als je de werkelijkheid kent `vanbinnenuit’, ga je ook de wijsheid liefhebben. Een wijs iemand, iemand die `de wijsheid liefheeft’ – de oorspronkelijke betekenis van het woord `filosoof’ – leert de patronen die aan het bestaan ten grondslag liggen kennen en liefhebben en doet zijn/haar best ernaar te leven. In deze tekst ligt de nadruk op de kennis van het hart, die zowel praktisch als transcendent is. De combinatie van wat we in de praktijk door ervaring kunnen weten en dat wat door goddelijke transcendentie moet worden doorlicht is een evenwicht dat je alleen maar kunt leven en niet op de gangbare, intellectuele manier kunt `vatten’. Wijsheid probeert dus niet alleen het `dagelijkse verstand’ te stimuleren, maar ook `al die dimensies’ in ons die de rede te boven gaan. Als we groeien in wijsheid, worden er verborgen vermogens gewekt en geoefend die in aanleg in ons aanwezig zijn. Dit ontwaken schenkt het leven van de mens een volheid die de vrucht is van spiritualiteit. Wijsheid kan ons dus de waarheid aanreiken als een geschenk van de goddelijke tegenwoordigheid, maar alleen door oefening kunnen wij het instrument worden waardoorheen het goddelijk leven weer naar de wereld wordt teruggeleid. 

Meer informatie en bestellingen: info@roemivandaag.nl

 

Be first to comment