Roemi’s tafelgebeden

Mâ sufiyân rahim,

mâ tabl-e khwâr shahim.

Pâyanda dâr ya rabb

in kâseh ra -o- khwân ra.

 

Wij zijn soefi’s die op weg zijn,

eet en drink

de zegeningen van de Koning.

O God, maak dat deze beker,

deze tafel

eeuwig blijven voortbestaan.

Uit ghazal F. 186, regel 11

 

O God, schenk Uw vergeving

aan de gastheer

die ons voor deze maaltijd heeft uitgenodigd

en aan hen die geholpen hebben

bij de bereiding en het opdienen,

omwille van Mohammed en zijn nageslacht,

O allerhoogste, genadevolle en vrijgevige Heer.

[Manâqib al-‛Arefîn II, blz. 1030]

 

Geloofd zij God! God zij dank!

Moge de tafelhouder

door God aanvaard worden

door de adem van onze meester Mevlana,

door het voortreffelijke geheim van Sjams-e Tabriz

en het geheim van Atesjbaz-e Wali.

Laten we Hoe zeggen, Hoeoeoeoeoeoe.

Be first to comment