referentiekader

Het grotere plaatje

Er wordt wel eens gezegd dat mystiek te maken heeft met het anders ervaren van de werkelijkheid, een soort verruiming van perspectief en waarnemingsveld,…