De opening van de Masnawi

Wat opvalt aan de Masnawi is dat deze niet begint met de gebruikelijke openingsfrase In de naam God, de Barmhartige Erbarmer (BismillahirRahmanirRahim). Ook zijn er geen lofprijzingen aan het adres van de allerhoogste God, zoals bij de masnawi van de grote Perzische dichter Sana’i, die een literair voorbeeld was voor Roemi. Dit zijn de openingsregels van Sana’i’s Hadiqat al Haqiqat:

In naam van God, de Barmhartige Erbarmer

U die de geest voedt en het lichaam tooit;

U die wijsheid en genade schenkt aan dwazen;

Schepper en Onderhouder van aarde en tijd;

Beschermer en Verdediger van bewoner en woning.

Bewoner én woning zijn Uw schepping;

Tijd en aarde staan onder Uw bevel,

Het vuur en de wind, het water en de stevige aarde

 staan alle onder het bevel van Uw almacht;

U die elke naam te boven gaat;

Van de troon tot aan de aarde is alles maar een deeltje

van wat U in het leven hebt geroepen;

De levende intelligentie is Uw snelle boodschapper.

Elke tong die zich in de mond beweegt bezit leven om U te loven.

Er bestaan verschillende verklaringen waarom Mevlana het anders heeft aangepakt. Een mogelijke verklaring is dat de openingsverzen over het riet beginnen met het woord Bisjnaw (luister) en eindigen met het woord salaam (ga in vrede). Het eerste woord begint dus met een B (ba) en het laatste woord eindigt met een M (mim). Dit zou erop kunnen wijzen dat de diepere betekenis van Bismillahir Rahmanir RahiM (In de naam van God, de oneindig Barmhartige Erbarmer) vervat ligt in de openingsverzen. Een andere verklaring is dat Bisjnaw net als Bismillah begint met de letter B, volgens Hazrat Ali  (gebaseerd op een overlevering vanuit een soefi bron) een heilige letter in de islam.  Hij zei: ‘Wat in de Koran staat, staat in de Fatiha (openingsverzen van Koran), wat in de Fatiha staat, staat in de Bismillah, wat in de Bismillah staat, staat in de letter B.’ En hij vervolgde: ‘Wat in de letter B staat, staat in de punt onder de (Arabische) letter. Ik ben de punt onder de letter B. Op die manier tooide hij de letter B met een heilige, diepe betekenis. Een nog andere verklaring die in toelichtingen op de Masnawi gegeven wordt is dat God in de Koran gezegd heeft dat luisteren grotere waarde heeft dan zien. Door de Masnawi te beginnen met het woord luister bracht Mevlana Roemi de subtiele wens tot uiting dat zijn woord gehoord zou worden.

1 Comment